Čistý deň, nezisková organizácia   

 

TELEFONICKÁ STREDA

Zároveň Vás prosíme, rešpektujte našu obednú prestávku počas telefonického dňa (od 12:00 do 13:00). Pripomíname, že telefonát má trvať max. 3 minúty. Buďte ústretoví a posnažte sa dodržať časový limit, umožníte tak aj ostatným rodičom, aby sa dovolali :) 

 

Kto sme a kde nás nájdete?

 

Sme terapeutickou komunitou, so sídlom v Galante, ktorá funguje od roku 2000. Za ten čas sme podali pomocnú ruku stovkám drogovo závislých klientov. 

 

Dlhoročnými skúsenosťami a štruktúrovaným režimom učíme závislých ľudí žiť bez návykových látok, kvalitne a zmysluplne.

 

Prostredníctvom resocializačného programu podporujeme ich osobnostný rast a napomáhame vytváraniu pozitívnej zmeny životného štýlu.

 

Realizované projekty v roku 2016

Video Pakoštane 2016 - tu

"Pakoštane - Chorvátsko" - terénny terapeutický pobyt - realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

 

Realizované projekty v roku 2015

 

"Pakoštane - Chorvátsko" - terénny terapeutický pobyt - realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015


 

Realizované projekty v roku 2014

 

"Záťažový športový pobyt" - terénny terapeutický pobyt na Čertove - realizovaný s finančnou podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2014

 

"Ráztoka" - terénny terapeutický pobyt - realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014

 

"Skvalitnenie pracovnej terapie" - nákup náradia potrebného k pracovnej terapii" - realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - v rámci účelovej dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre rok 2014

 

 

Poskytovanie dištančného sociálneho poradenstva

 

Máte otázky? Neváhajte sa nás opýtať! Informácie poskytujeme na telefónnom čísle 031/701 3381 každý pracovný deň od 10-tej do 15-tej alebo prostredníctvom e-mailu cistyden@cistyden.sk

 

Bližšie informácie o resocializačnom pobyte a podmienkach prijatia nájdete v karte "komunita"


2% 

Milí priatelia, aj tento rok môžete podporiť našu neziskovú organizáciu poukázaním Vašich 2% z dane

Tlačivá, potrebné k poukázaniu 2%:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, stiahni tu

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, stiahni tu

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, stiahni tu

Údaje potrebné k vyplneniu tlačív:

Obchodné meno (názov): Čistý deň, n.o.

Právna forma:                 nezisková organizácia

IČO:                                 36084158

Sídlo:                               Hodská cesta 1228,  Galanta 924 01

 

VŠETKÝM PRISPIEVATEĽOM ĎAKUJEME!

 

 

 

S finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Prechodný fond 2006
Grantová schéma zameraná na zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnejstarostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok realizovalo Resocializačné stredisko Čistý deň, n.o. projekt "Profesionalizácia terapeutického tímu v RS = kvalita odbornej pomoci" (Grantová zmluva č. 200601817505-0201-0013) (Termín realizácie projektu 10/2008 - 08/2009)

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794