Komunitné pravidlá

 

Pravidlá vedúce k okamžitému vylúčeniu z komunity

 

KARDINÁLNE PRAVIDLÁ KOMUNITY

 

1. Recidíva

2. Agresívne správanie, fyzické napadnutie iného klienta alebo personálu

3. Svojvoľné opustenie budovy zariadenia bez predchádzajúceho schválenia

4. Vytváranie intímnych vzťahov a skupiniek

5. Neochota spolupracovať

6. Krádež

7. Požičiavanie vecí a peňazí

8. Podozrenie na šikanovanie

9. Feťácke reči a namotávanie

10. Telefón, mail, pošta na čierno

11. Vynášanie zo skupiny

12. ukazovanie vulgárnych gest

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794