Redakčná rada

 

Vydavateľ

Čistý deň, n.o.
Mgr. Peter Tománek
, riaditeľ 
Hodská cesta 1228
924 01  Galanta


Šéfredaktorka

Mgr. Gabriela Horečná


Redakčný kruh

Predseda

prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.

Členovia

PhDr. Mgr. Zuzana Tománková-Miková, MPH

Mgr. Peter Tománek

Mgr. Simona Sztankayová

JUDr. Viera Nováková

MUDr. Darina Sedláková, MPH

MUDr. Mário Straka
PhDr. Oľga Škorecová
Gabriel ŽitňanskýAutor loga

Mgr. art. Ľuboslav Paľo


Vizuálna koncepcia

Ľudmila Mihalovičová


Grafická úprava

Qinet - Ing. Jaroslav Havrila


Tlač

Jama, poylgrafické služby


Registrácia

MK SR č. 3097/2003


ISSN

1336-4243

 

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794