Režim dňa


Terapeutický režim


Budíček

Rozcvička 

Relaxačné techniky

Raňajky

Ranná komunita 

Skupinová psychoterapia 

Obed

Arteterapia, muzikoterapia, psychodráma, psychogymnastika, nácvik soc. zručností, psychoedukácia...

Hygiena a denníky 

Večera 

Večerná komunita a klub 

VečierkaPracovný režim


Budíček 

Rozcvička

Upratovanie 

Raňajky 

Ranná komunita 

Pracovná terapia 

Obed 

Pracovná terapia 

Hygiena a denníky 

Večera 

Večerná komunita a klub 

Večierka Športový režim


Budíček

Rozcvička 

Strečing 

Raňajky

Ranná komunita 

Posilňovňa 

Obed 

Prechádzka, túra

Loptové hry, beh, plávanie 

Hygiena a denníky 

Večera

Večerná komunita a klub

Večierka

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794